Handleidingen

Brandercollectie

Werking van de Hasmi brandercollectie :
  • De fles moet zijn goedgekeurd door het “Stoomwezen b.v.” (Let op : vulling fles max. 80% ! ) en zijn voorzien van een goedgekeurde afsluiter.
  • Gebruik altijd een drukregelaar op de gekeurde fles en zet deze met de juiste sleutel goed vast op de flesafsluiter.
  • Brandbare gassen zoals propaan ( C3H8 ) en butaan (C4H10) worden altijd gekenmerkt door het feit dat de aansluitingen altijd linkse draad hebben. Let op : gebruik bij het aansluiten de juiste sleutelmaat, daar anders de draad kan beschadigen en er gevaar voor lekkage kan optreden.
  • Gebruik goedgekeurde propaanslang en zet de handgreep met slangklemmen gasdicht aan de drukregelaar vast.
  • Naar de aard van het werk kiest u de juiste branderkop en zet u deze met een Sleutel stevig vast op de handgreep.