Soldeertechnieken

Solderen
Solderen is een techniek om metalen onderdelen met elkaar te verbinden door middel van een metaallegering met een  lager smeltpunt dan de te verbinden delen. De verbinding wordt tot stand gebracht door de verbindende metaallegering  te smelten en tussen de delen te laten vloeien.

Het verschil met lassen is dat solderen wordt uitgevoerd bij een  relatief lage temperatuur, waarbij het materiaal van het werkstuk (nog) niet smelt. Bij lassen is de temperatuur  zo hoog dat naast de lasdraad of laselektrode het metaal van het werkstuk zélf ook vloeibaar wordt.

Er zijn twee methoden van solderen:
zachtsolderen, op relatief lage temperatuur, met als soldeermateriaal legeringen gebaseerd op tin  hardsolderen, op hogere temperatuur, met als soldeermateriaal legeringen gebaseerd op koper, zink en zilver.  De keuze van de methode hangt vooral af van het doel van de verbinding en enigszins van het materiaal dat gesoldeerd  moet worden.

Zachtsolderen (<450 °C)
Zachtsolderen wordt meestal uitgevoerd met een soldeerbout, maar voor constructiedoeleinden ook met een soldeerbrander.  Bij zachtsolderen gebruiken we als soldeermiddel soldeertin, een tinlegering waar ook wat lood in zit. Afhankelijk  van de toepassing wordt soldeertin van verschillende samenstelling gebruikt. Voor waterleidingen mag geen soldeertin  met lood gebruikt worden, omdat lood giftig is en kan oplossen in het water.

De te solderen vlakken dienen goed  gereinigd te worden, waarna de vlakken worden ingesmeerd met een vloeimiddel (soldeervet) dat het uitvloeien  van het soldeermiddel bevordert en tussentijdse oxidatie van de soldeervlakken tegengaat. Voor eenvoudige  verbindingen, zoals in de elektronica en elektrotechniek, is er soldeertin uitgevoerd als draad met in de  kern een vloeimiddel.

Hardsolderen (>450 °C)
Hardsolderen wordt uitgevoerd met een speciale gasbrander . Bij hardsolderen wordt vaak gebruikgemaakt van soldeersel  dat bestaat uit koper, zink en ook wel zilver. Deze soldeermiddelen geven verbindingen die veel sterker zijn dan de  verbindingen die met soldeertin bij zachtsolderen gemaakt worden.

Wat sterkte betreft is een hardgesoldeerde verbinding  te vergelijken met een verbinding die tot stand is gekomen door lassen. Als vloeimiddel kan borax gebruikt worden  of een daarop gebaseerd middel.

x